Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

Aktualności

2015-06-23 08:47:22
Harmonogram naboru wniosków
Zaktualizowane terminy w Wielkopolsce
W dniu 16 czerwca br. Zarząd  Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 654/2015 przyjął zmiany do harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+  na rok 2015.   W harmonogramie wskazano terminy (kwartały), w których ukażą się ogłoszenia o konkursach. Jest to równoznaczne z rozpoczęciem naboru w rozumieniu możliwości wpisywania wniosku roboczego w systemie LSI2014+. W harmonogramie ujęto konkursy na dotacje na innowacje, dotacje na badania oraz wiele innych działań skierowanych do przedsiębiorców. Odnośnik do harmonogramu(...)
2015-06-23 09:03:00
Kryteria oceny wniosków PO Polska Cyfrowa
Przyjęto nowe kryteria dla projektów PO PC
W trakcie kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań:   Działanie 1.1 Polska Cyfrowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu (dotacje internet szerokopasmowy) oraz Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.   Kryteria wyboru projektów są podstawowym dokumentem na bazie którego dokonuje się oceny oraz wyboru projektów. Na podstawie przyznanych punktów ustala się listę rankingową na bazie której przyznawane są dotacje dla projektów, które uzyskały w danym naborze największą liczbę punktów. Uchwalone kryteria oraz inne dokumenty związane z Program Operacyjnym Polska Cyfrowa można znaleźć pod tym odnośnikiem,   Źródło: Serwis Programu Polska Cyftrowa www.polskacyfrowa.gov.pl z dnia 23 czerwca 2015 r.(...)
2015-07-10 12:26:37
Stona www GRANT już działa!
Nowa strona firmowa
Szanowni Państwo, z przyjemnością pragniemy poinformować, iż nasza firmowa strona internetowa po wielomiesięcznych pracach związanych z jej uruchomieniem nareszcie ujrzała światło dzienne.   Do Państwa dyspozycji oddajemy profesjonalną i przejrzystą stronę internetową na której znajdą Państwo informacje dotyczące prowadzonej przez nas działalności oraz zagadnienia związane z szeroko pojętą tematyką dotacji unijnych.   Zapraszamy do buszowania po stronie oraz jej regularnego odwiedzenia. Jednocześnie jesteśmy otwarci na Państwa uwagi oraz sugestie dotyczące działania strony.   Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi strona prosimy o kontakt na nasz adres firmowy dotacje@biuro-grant.pl.(...)
2015-07-14 09:08:24
Ruszył konkurs dla przedsiębiorców
42 mln zł na modernizację źródeł ciepła
Ministerstwo Środowiska będąc operatorem Programu Operacyjnego  PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłosiło właśnie konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.   W ramach konkursu wnioski mogą składać przedsiębiorstwa produkujące oraz sprzedające ciepło (zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa z terenu całej Polski).   Wnioski można składać na Inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Ponadto wspierane będą modernizacje procesu spalania lub zamiany nośnika energii, w tym gazu, oleju, o(...)
2015-07-20 14:34:49
Dotacje dla rolinków
ARMiR ogłasza nowy nabór!
Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.   Kto może składać wnioski? Osoba która:   ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący, stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.   Dotacje dla rolników mogą być przede wszystkim przeznaczone na zakup środków trwałych (maszyny i urządzenia rolnicze) oraz np. prace budowlane mające na celu modernizacje gospodarstwa rolnego(...)
2015-07-31 08:57:51
Już niedługo startuje konkurs PARP
Bon na Innowacje!
Prawdopodobnie już dzisiaj tj. 31 lipca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi kolejny konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pod nazwą Bon na Innowacje.   Celem konkursu będzie finansowanie inwestycji zmierzających do pobudzenia współpracy sektora nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe (dotacje na innowacje). Planuje się, że wspartych zostanie około 2300 przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego.   Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi.   Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania: do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Wartość wydatk(...)
2015-08-03 10:26:56
PARP ogłasza nowe konkursy
Wystartowały aż 3 nowe nabory!
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na koniec lipca 2015 ogłosiła aż 3 nowe nabory wniosków o dotacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój oraz PO Polska Wschodnia. Poniżej przedstawiamy zestawienie świeżo ogłoszonych naborów:   Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałanie  2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" - dotacje można pozyskać na następująće rodzaje projektów: dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Termin naboru: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r. Odnośnik do ogłoszenie o konkursie     Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek" - dotacje można pozyskać na następująće rodzaje p(...)
2015-08-19 09:51:29
Dotacje na założenie firmy w Poznaniu
do wzięcia 15 tys. zł na pierwszy biznes
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił właśnie kolejny nabór na przyjmowanie wniosków dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą. Maksymalna kwota dotacji to 15 tys. zł,  którą można przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych, usługi doradcze i reklamowe oraz na koszty związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (prace budowlane).   Podstawowym kryterium przyznania dotacji jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Oprócz tego potencjalny uczestnik konkursu musi posiadać odpowiedni wiek (osoby które ukończyły 30 rok życia). Dodatkowo premiowane będą osoby po 50 roku życia oraz posiadające wykształcenie poniżej średniego. Termin naboru wniosków trwa od 17 do 28 sierpnia.   Szczegóły na temat konkursu w tym wzór wniosku o przyznanie dotacji znajdują się na stronie internetowej PUP w Poznaniu pod tym linkiem.   Konkurs współfinas(...)
2015-08-20 11:49:20
Dotacje na eksport!
Konkurs w Wielkopolsce właśnie ruszył
Właśnie ogłoszono konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na larta 2014-2020 na działania eksportowe skierowany do wielkopolskich przedsiębiorstw. W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:   1. Działania obowiązkowe: a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych, b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania); c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup); d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach; f) wsparcie(...)
2015-08-27 08:38:35
Dotacje na badania
w Polsce wschodniej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w najbliższym czasie planuje rozpocząć nowy nabór wniosków na działania związane z projektami badawczo-rozwojowymi, realizowanymi przez sektor MŚP. Konkurs pod nazwą Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, realizowanego w ramach PO Polska Wschodnia zostanie prawdopodobnie uruchomiony 31 sierpnia 2015. Nabór wniosków potrwa do 30 października bieżącego roku.  Środki finansowe w ramach konkursu zostaną przeznaczone m.in. na dotacje na badania. Maksymalna wysokość grantu wynosić będzie 7 000 000,00 zł.   W konkursie mogą wziąć udział mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy będą mogli aplikować o środki na realizacje inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R (badawczo-rozwojowych).   Do(...)