Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

Biuro Doradczo-Szkoleniowe Grant Łukasz Szyszka specjalizuje się w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla klientów z sektora MSP oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki naszej dotychczasowej pracy zmodernizowanych zostało kilkanaście zakładów produkcyjnych, zakupiono grubo ponad setkę maszyn i urządzeń budowlanych, powstało setki kilometrów  sieci światłowodowych oraz utworzono kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.   Największym doświadczeniem możemy się pochwalić działając w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (teraz WRPO+ 2014) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Pozyskaliśmy również dotacje z innych programów, kierując swoją ofertę do podmiotów z całej Polski. Jesteśmy w stanie pozyskać środki z niemal każdego konkursu dotacyjnego który oferuje możliwość pozyskania bezzwrotnego kapitału na inwestycje. Niestraszne nam również poza dotacyjne formy finansowania inwestycji obejmujące między innymi kredyty, poręczenia czy też leasing. W ramach tych form finansowania inwestycji również służymy pomocą oraz profesjonalną obsługą.

Aktualnie realizujemy projekty z nowej perspektywy finansowej obejmująće dotacje 2014-2020.

 

Jeżeli zatem jesteś przedsiębiorcą, jednostką samorządu terytorialnego, organizacją pozarządową i chcesz pozyskać dotacje na realizowane przez siebie projekty to dobrze trafiłeś!

 

Audyt możliwości pozyskania dotacji

 

Nie wiesz czy Twoja firma bądź organizacja którą reprezentujesz może skorzystać z dotacji? Nie do końca jesteś pewny czy Twój pomysł jest możliwy do zrealizowania ze środków unijnych? A może nie wiesz czy Twoja inwestycja ma jakąkolwiek szansę na uzyskanie dofinansowania? Na każde z tych pytań nasi eksperci dadzą Państwu wiążące odpowiedzi. Prawidłowe rozeznanie w możliwościach oraz szansach uzyskania dofinansowania jest kluczowe i najważniejsze z punktu widzenia całego procesu pozyskania dotacji. W Państwa imieniu przeprowadzimy wstępną ocenę projektu oraz znajdziemy dla niego najkorzystniejszą formę finansowania. Pisanie wniosków aplikacyjnych to nasz chleb powszechni i nieskromnie pisząc jesteśmy w tym bardzo dobrzy!

 

Zakres naszych działań w tym zakresie obejmuje między innymi:

 

 • Bieżący monitoring pod kątem aktualnie ogłoszonych konkursów i możliwości pozyskania dotacji (z nami zawsze będziesz wiedział pierwszy o czekających cię szansach na sfinansowanie inwestycji);
 • Analiza i dobór najkorzystniejszych źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem funduszy unijnych i krajowych, pożyczek i kredytów bankowych);
 • Weryfikacja koncepcji projektu pod kątem wymagań konkursowych i określenie szans na pozyskanie dotacji – doradztwo w wyborze rozwiązań przyczyniających się do udoskonalenia projektu.

 

Jeżeli masz pomysł na inwestycje ale nie wiesz jak się do tego zabrać, gdzie szukać informacji na temat możliwości pozyskania dotacji, to zapraszamy do nas! Szybko i sprawnie odpowiemy na nurtujące Ciebie pytania i wskażemy drogę którą należy podążyć, aby z sukcesem zrealizować swoje plany inwestycyjne.

 

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA ZAPYTANIA  W SPRAWIE DOTACJI ZA POŚREDNICTWEM NASZEGO FORMULARZA KONTAKTOWEGO.

 

Doradztwo unijne i pozyskanie dotacji

 

W oparciu o przeprowadzoną analizę potencjału oraz diagnozę potrzeb inwestycyjnych naszych klientów, pełni zapału przystępujemy do pracy nad sporządzeniem wniosku o dofinansowanie, który jest pierwszym krokiem ku drodze, na końcu której czeka dotacja. W ramach prowadzonej przez nas działalności kompleksowo zajmujemy się realizacją całego procesu pozyskania dotacji. Rozliczenie projektów unijnych nie ma dla nas żadnych tajemnic. Każdy z naszych klientów ma gwarancje, iż na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji ma dostęp do wysokiej klasy specjalistów, którzy znając jego potrzeby oraz oczekiwania wykonają poprawnie  pełną dokumentację aplikacyjną projektu.  W zakres naszych możliwości i obowiązków wchodzi realizacja następujących działań:

 

 • Sporządzanie wniosków o dotacje, biznes planów, analiz ekonomicznych i finansowych, załączników niezbędnych do złożenia wniosku, studiów wykonalności;
 • Doradztwo przy organizacji i przeprowadzaniu zapytań ofertowych, przetargów;
 • Złożenie w imieniu klienta całej dokumentacji, przygotowywanie instrukcji „krok po kroku” dotyczącej procesu złożenia wniosku;
 • Reprezentowanie klienta w kontaktach z instytucją organizującą konkurs;
 • Wsparcie przy procesie zawierania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

 

Zarządzenie i rozliczenie projektu

 

Nie wszyscy o tym wiedzą ale pozyskanie dotacji to jedynie połowa drogi do celu którym jest zrealizowanie inwestycji. Naszym zdaniem pozyskanie dotacji jest dużym osiągnięciem, lecz jeszcze większą sztuką jest prawidłowe zrealizowanie inwestycji poprzez jej umiejętne poprowadzenie oraz pełne rozliczenie ze wszystkich poniesionych wydatków. Kluczem do tego sukcesu jest znajomość procedur rozliczania księgowego, zarządzenia dostępnymi zasobami oraz przede wszystkim racjonalne planowanie oraz realizacja poszczególnych etapów inwestycji. Nasza firma posiada doświadczenie w zarządzeniu projektami o wartości od kilkudziesięciu tysięcy do kilkunastu milionów złotych. Żaden projekt nam nie straszny i do każdego podchodzimy tak, jakbyśmy sami dany projekt realizowali. Wszystkie projekty, które były i są pod naszą opieką charakteryzują się realizacją projektu zgodnie z przyjętymi wytycznymi i osiągnięciem wszystkich zadeklarowanych we wniosku wskaźników. W procesie zarządzania i rozliczania projektów jesteśmy w stanie wspomóc Państwu w następujących działaniach:

 

 • Sporządzenie okresowych wniosków o płatność częściową oraz wniosków końcowych rozliczających wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu;
 • Aktualizacja treści wniosku w przypadku zmian do projektu wynikających z aktualnych uwarunkowań;
 • Współpraca z podwykonawcami/klientami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizacje  projektu pod kątem przygotowywania poprawnej dokumentacji księgowo-finansowej;
 • Monitorowanie poziomu realizowanych wskaźników, szybkie reagowanie i niwelowanie wszelkich odchyleń oraz nieprawidłowości dotyczących danego projektu.