Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

Aktualności

2016-06-14 12:51:55
Dotacje dla producentów w woj.podlaskim
Ponad 60 mln zł dotacji w puli konkursu
  Dowiedzieliśmy się na razie nieoficjalnie, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Podlaskiego ma zamiar już pod koniec czerwca umieścić na swojej stronie internetowej ogłoszenie o konkursie na Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Cel konkursu to zwiększenie zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. W puli konkursu ma być aż ponad 60 mln zł, a minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych - 100 000 zł przy maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych na poziomie ponad 20 000 000 zł. W ramach Działania 1.3 (PI 3c) wspierana będzie produkcja masowa wyrobów innowacyjnych. Ciekawym udogodnieniem jest to, że na moment składnia wniosku Wnioskodawca nie musi posiadać lokalizacji na terenie województwa podlaskiego. Dopiero jest do tego zobowiązany po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pozwala to na start w konkursie firmom z poza wojew&o(...)
2016-06-14 13:12:47
Ponad 281 mln zł dotacji dla firm
Potężna alokacja w lubelskim.
  30 czerwca 2016 roku w  województwie lubelskim rusza chyba jeden z największych konkursów o dotację dla przedsiębiorstw we wschodniej Polsce. Pula środków w konkursie jest imponująca, jest to ponad 281 mln zł!!!  Dotacje będą dostępne w konkursie z Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP organizowanym przez IP LAWP. Konkurs ten jest przeznaczony na dofinansowanie stworzenia i/lub doposażenia infrastruktury przedsiębiorstw, zastosowanie nowoczesnych technologii, wsparcie rozszerzenia działalności eksportowej oraz wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych. Spektrum możliwości jest szerokie, więc każdy przedsiębiorca powinien znaleźć coś dla siebie. Warto o tym pomyśleć w szczególności dlatego, że można otrzymać nawet do 2 mln zł dotacji, przy naprawdę dużym poziomie dofinansowania 70% wartości kosztów kwalifikowalnych. Znaczy to tyle, że gdy np. planujemy do zakupu maszynę za 100 000 zł netto to rea(...)
2016-06-20 12:11:43
Potężne wsparcie dla firm w zakresie B+R.
Małopolska stawia na badania i rozwój.
Małopolska stawia na badania i rozwój! Już 30 czerwca br. rozpocznie sie nabór wniosków na działania badawcze i rozwojowe dla małopolskich firm i potrwa do 31 października, co oznacza że przedsiębiorcy będą mieli aż 4 miesiące na złożenie swojego projektu. Jest to wystarczający czas na przemyślaną inwestycję. Pierwszy z tematów badawczych (Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw) ukierunkowany jest na przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekty te nie obejmują wdrożenia, mogą jednak uwzględniać linie demonstracyjne i pilotażowe, a nawet uruchomienie pierwszej produkcji i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Pierwszym krokiem na drodze do poprawnego przygotowania wniosku o dotację w zakresie projektów badawczo-rozwojowych jest poprawne zakwalifikowanie swojego projektu. W konkursie mamy do wyboru dwa typy projektów: ba(...)
2016-06-20 12:22:33
Pozyskaliśmy 16 mln zł dotacji z WRPO 1.5.2.
Mamy 100% skuteczność !!!
Wszystkie projekty naszych Klientów złożone przez naszą firmę w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu WRPO otrzymały dofinansowanie!!!   Miło nam poinformować, że pozyskaliśmy ponad 16 mln zł dotacji dla 16 wielkopolskich firm!!! Dzięki naszym działanią doradczym w obszarze pozyskania dotacji z Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - wszystkie nasze projekty, które zostały złożone za pośrednictwem naszej firmy otrzymały dofinansowanie, tym samym możemy się pochwalić 100% skutecznością w pozyskaniu dotacji z w/w działania!!! Naszym Klientom serdecznie gratulujemy, a wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do współpracy. Specjalizujemy się w po(...)
2016-06-30 11:53:45
Warmińsko-Mazurskie-3 konkursy od 29.07.2016
Na pakietowanie,TIK i internacjonalizację.
Od 29 lipca 2016 roku przedsiębiorcy z województwa warmińsko - mazurskiego, będą mogli skorzystać i wystartować w 3 konkursach w trzech obszarach tematycznych. Pierwszy obszar to przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów. Drugi obszar to zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.). W końcu trzeci obszar to wsparcie projektów inwestycyjnych MŚP mających na celu przygotowanie oferty produk(...)
2016-07-15 15:45:30
Kujawsko-Pomorskie ponad 130 mln zł dotacji
Działanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
Już od 19 września 2016 roku przedsiębiorcy, będą mogli składać wnioski na projekty inwestycyjne z Działania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego ( RPO Kujawsko - Pomorskie ). Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 1) Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów. 2) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych. 3) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego. Konkurs o dotację jest podzielony na II schematy dotyczące wartości wydatków kwalifikowalnych.  (...)
2016-10-11 09:57:46
Nowa nabory dla firm
z dolnego śląska i zachodniopomorskiego
Konkursy unijne dla sektora MŚP właśnie wystartowały w województwie dolnośląskim oraz są planowane do ogłoszenia w woj. zachodniopomorskim. Poniżej przedstawiamy skrócone informacje na temat tych naborów. Po szczegóły zapraszamy do kontaktu z nami pod nr telefonu 531 450 095 oraz za pośrednictwem maila dotacje@biuro-grant.pl.   DZIAŁANIE 1.5 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW WSPIERAJĄCE ROZWÓJ REGIONALNYCH SPECJALIZACJI ORAZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI: Termin naboru - otwarcie - 01.12.2016; zamknięcie - 31.01.2017 Warunki finansowe: 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw; 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 000 000,00 zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł. Typy projektów do realizacji:   W ramach konkursu wspierane (...)
2016-10-27 10:10:41
Konkurs dla firm
na rozwój usług rolnicznych
Od 31 października do dnia 29 listopada 2016 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw zajmujących się świadczeniem usług dla sektora rolniczego, prowadzących działalność w ramach następujących kodów PKD:   01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.   Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji na temat tego naboru wniosków.   Zakres wsparcia W ramach działania wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.   Kto może aplikować? Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca dz(...)
2016-11-10 09:31:09
Konkurs dla
zachodniopomorskich przedsiębiorstw
W okresie od 01.12.2016 do 31.01.2017 planowany jest nabór wniosków o przyznanie dofinansowania dla MŚP w województwie zachodniopomorskim. Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji skierowane jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw prowadzających działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego.   W ramach naboru możliwe będzie dofinansowanie projektów dotyczących inwestycji w innowacyjne rozwiązania. Konkurs pozwoli na sfinansowanie wydatków obejmujących m.in. inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, których zakup prowadzić będzie do:   wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi, zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjneg(...)
2017-03-05 12:13:10
Konkursy dla MŚP
organizowane przez PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje aktualnie przedsiębiorcom możliwość skorzsytania z szerokiej oferty konkursów na działania inwestycyjne związane m.in. z obszarem eksportu, badań  czy innowacyjnych produktów. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat poszczególnych konkursów. Nasza firma oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskanie dotacji w ramach poniższych konkursów. Zainteresowanych naszą ofertę przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu.   Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Dotacje na działania eksportowe, m.in. na opracowanie strategii eksportowej dla firm. Nawet 550 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na strategię eksportową dla MŚP. Informacje na temat naboru – kliknij tutaj. Poddziałania 3.3.3 Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Środki na promocje produktów lub usług firm na rynkach za(...)