Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2015-06-23 09:03:00
Kryteria oceny wniosków PO Polska Cyfrowa
Przyjęto nowe kryteria dla projektów PO PC

W trakcie kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań:

 

  • Działanie 1.1 Polska Cyfrowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu (dotacje internet szerokopasmowy) oraz Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Kryteria wyboru projektów są podstawowym dokumentem na bazie którego dokonuje się oceny oraz wyboru projektów. Na podstawie przyznanych punktów ustala się listę rankingową na bazie której przyznawane są dotacje dla projektów, które uzyskały w danym naborze największą liczbę punktów. Uchwalone kryteria oraz inne dokumenty związane z Program Operacyjnym Polska Cyfrowa można znaleźć pod tym odnośnikiem,

 

Źródło: Serwis Programu Polska Cyftrowa www.polskacyfrowa.gov.pl z dnia 23 czerwca 2015 r.