Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

Aktualnie nasza firma realizuje jeden projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Nasza inwestycja dotyczy zaprojektowania oraz budowy systemu B2B (z ang. Business to Business) o nazwie eGRANT, który będzie dedykowany do zarządzania oraz obsługi procesów biznesowych związanych z działalnością doradczą (w szczególności związaną z procesem pozyskiwania środków unijnych oraz zarządzania projektami). Cały system zostanie umieszczony w tzw. chmurze na zewnętrznym serwerze danych i będzie obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej. Realizacja projektu pozwoli Wnioskodawcy udoskonalić oraz zautomatyzować następujące procesy biznesowe:

 

  1. ofertowanie,
  2. obsługę wniosku o złożenie oferty,
  3. podpisywanie umowy o współpracę,
  4. pozyskiwania materiałów od Zamawiających/Klientów,
  5. przekazywania przedmiotu umowy do Zamawiającego/Klienta,
  6. zarządzanie Wykonawcami,
  7. zarządzanie zleceniami.

 

System B2B planowany do wykorzystania przez Biuro Doradczo-Szkoleniowe GRANT będzie jedynym tego typu tak zaawansowanym systemem w całej Polsce. Tylko niewielki odsetek firm konsultingowych stosuje tego typu rozwiązania w swojej bieżącej działalności. Jednakże i tak w większości przypadków są to proste systemy, które spełniają raczej funkcję CRM-a (system zarządzania relacjami z klientem) niż pełnoprawnego systemu informatycznego do obsługi procesów związanych z pozyskiwaniem dotacji.

 

Wdrożenie systemu do naszej firmy jeszcze bardziej usprawni proces realizacji zleceń na rzecz klientów, w znacznym stopniu przyczyniając się do zwiększenia skuteczności działania mierzonej jako wzrost procentowy projektów które będą otrzymywać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.


 

Tytuł projektu: Implementacja systemu informatycznego B2B eGRANT automatyzującego procesy biznesowe w firmie konsultignowej

Nazwa Beneficjenta: Biuro Doradczo-Szkoleniowe GRANT Łukasz Szyszka

Okres realizacji: 01-07-2014 do 31-12-2015