Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2015-08-03 10:26:56
PARP ogłasza nowe konkursy
Wystartowały aż 3 nowe nabory!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na koniec lipca 2015 ogłosiła aż 3 nowe nabory wniosków o dotacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój oraz PO Polska Wschodnia. Poniżej przedstawiamy zestawienie świeżo ogłoszonych naborów:

 

Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałanie  2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" - dotacje można pozyskać na następująće rodzaje projektów:

  • dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
  • Termin naboru: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r.
  • Odnośnik do ogłoszenie o konkursie

 

 

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek" - dotacje można pozyskać na następująće rodzaje projektów:

  • dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
  • Termin naboru: od 31 sierpnia do 30 września 2015 r.
  • Odnośnik do ogłoszenie o konkursie

 

 

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP - dotacje można pozyskać na następująće rodzaje projektów:

  • dofinansowaniu podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.
  • Termin naboru: od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r
  • Odnośnik do ogłoszenie o konkursie