Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2015-07-14 09:08:24
Ruszył konkurs dla przedsiębiorców
42 mln zł na modernizację źródeł ciepła

Ministerstwo Środowiska będąc operatorem Programu Operacyjnego  PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłosiło właśnie konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

 

W ramach konkursu wnioski mogą składać przedsiębiorstwa produkujące oraz sprzedające ciepło (zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa z terenu całej Polski).

 

Wnioski można składać na Inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Ponadto wspierane będą modernizacje procesu spalania lub zamiany nośnika energii, w tym gazu, oleju, oze oraz premiowane odejście od węgla na rzecz biomasy.

 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 30% kosztów inwestycji. Do rozdysponowania w formie bezzwrotnej dotacji jest ponad 42 mln zł.

 

Wnioski konkursowe można składać do 14.09.2015r.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi w/w konkursu zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie. Biuro Doradczo-Szkoleniowe GRANT Łukasz  Szyszka pragnie zaoferować swoje usługi w zakresie pozyskania dotacji – kliknij aby zapytać o ofertę.

 

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/ z dnia 14 lipca 2015 r.