Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2016-07-15 15:45:30
Kujawsko-Pomorskie ponad 130 mln zł dotacji
Działanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Już od 19 września 2016 roku przedsiębiorcy, będą mogli składać wnioski na projekty inwestycyjne z Działania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego ( RPO Kujawsko - Pomorskie ).

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1) Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.

2) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.

3) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Konkurs o dotację jest podzielony na II schematy dotyczące wartości wydatków kwalifikowalnych. 

  • Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł
  • Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to ponad 132 783 000,00 zł. To bardzo duża kwota, która znacząco podwyższa prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania. Pierwotnie zakładno, że na ten konkurs, będzie przeznaczone tylko 30 mln zł.Przewiduje się, że dofinansowanie może otrzymać nawet 200 - 250 projektów. 


Jeżeli, jesteście Państwo zainteresowani aplikacją o dotację w konkursie z w/w działania to serdecznie zapraszamy do współpracy. Do chwili obecnej mamy 100% skuteczność w pozyskiwaniu dotacji w perspektywie 2014-2020 tel. 607 830 380