Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2016-06-30 11:53:45
Warmińsko-Mazurskie-3 konkursy od 29.07.2016
Na pakietowanie,TIK i internacjonalizację.

Od 29 lipca 2016 roku przedsiębiorcy z województwa warmińsko - mazurskiego, będą mogli skorzystać i wystartować w 3 konkursach w trzech obszarach tematycznych. Pierwszy obszar to przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów. Drugi obszar to zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.). W końcu trzeci obszar to wsparcie projektów inwestycyjnych MŚP mających na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji. Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Będą to konkursy z następujących osi priorytetowych RPO WWM:

  • Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat B
  • Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
  • Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Jeżeli, jesteście Państwo zainteresowani aplikacją o dotację w konkursie z w/w osi priorytetowych to serdecznie zapraszamy do współpracy. Do chwili obecnej mamy 100% skuteczność w pozyskiwaniu dotacji w perspektywie 2014-2020 tel. 607 830 380