Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2016-06-20 12:11:43
Potężne wsparcie dla firm w zakresie B+R.
Małopolska stawia na badania i rozwój.

Małopolska stawia na badania i rozwój!

Już 30 czerwca br. rozpocznie sie nabór wniosków na działania badawcze i rozwojowe dla małopolskich firm i potrwa do 31 października, co oznacza że przedsiębiorcy będą mieli aż 4 miesiące na złożenie swojego projektu. Jest to wystarczający czas na przemyślaną inwestycję.

Pierwszy z tematów badawczych (Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw) ukierunkowany jest na przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekty te nie obejmują wdrożenia, mogą jednak uwzględniać linie demonstracyjne i pilotażowe, a nawet uruchomienie pierwszej produkcji i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Pierwszym krokiem na drodze do poprawnego przygotowania wniosku o dotację w zakresie projektów badawczo-rozwojowych jest poprawne zakwalifikowanie swojego projektu. W konkursie mamy do wyboru dwa typy projektów: badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. Każda z realizowanych inwestycji musi charakteryzować się określonym poziomem gotowości technologicznej. Szczegółowy opis tych poziomów zawarty jest w jednym z załączników do Regulaminu konkursu.

W procesie aplikowania o wsparcie ważny jest też rodzaj pomocy, o którą ubiega się firma. Wnioskodawca musi bowiem przypisać poszczególnym kosztom właściwą pomoc. Może mieć ona charakter: pomocy na projekty badawczo-rozwojowe i/lub pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności i/lub pomocy de minimis.

Projekty badawcze kuszą dofinansowaniem…

Inwestycje w B+R to przemyślane i konkretne działania, dla których wsparcia wymagane jest dobre dofinansowanie. Często są to projekty duże i drogie, stąd dla ich realizacji określono w konkursie minimalną wartość wydatków kwalifikowanych, która wynosi 100 tys. zł. Z kolei maksymalna wartość przedsięwzięcia może opiewać nawet na 25 mln zł. Są to zatem realne środki, które gwarantują rozwój przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie.

Poziom dofinansowania poszczególnych kosztów w projekcie uzależniony jest od rodzaju wnioskowanej pomocy oraz typu Wnioskodawcy/Partnera. Maksymalny całkowity poziom dotacji do wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

  • w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%;

  • w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 35%,

c) pozostali beneficjenci – 25%;

  • w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15%, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku projektów zakładających efektywną współpracę i/lub jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane.

Kto może złożyć projekt

Projekty mogą składać przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikro, małe i średnie; konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP; konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.


Jeżeli, jesteście Państwo zainteresowani aplikacją o dotację w konkursie z Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw to serdecznie zapraszamy do współpracy. Do chwili obecnej mamy 100% skuteczność w pozyskiwaniu dotacji w perspektywie 2014-2020 tel. 575 834 724