Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2016-10-11 09:57:46
Nowa nabory dla firm
z dolnego śląska i zachodniopomorskiego

Konkursy unijne dla sektora MŚP właśnie wystartowały w województwie dolnośląskim oraz są planowane do ogłoszenia w woj. zachodniopomorskim. Poniżej przedstawiamy skrócone informacje na temat tych naborów. Po szczegóły zapraszamy do kontaktu z nami pod nr telefonu 531 450 095 oraz za pośrednictwem maila dotacje@biuro-grant.pl.

 

DZIAŁANIE 1.5 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW WSPIERAJĄCE ROZWÓJ REGIONALNYCH SPECJALIZACJI ORAZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI:

 1. Termin naboru - otwarcie - 01.12.2016; zamknięcie - 31.01.2017
 2. Warunki finansowe:
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 000 000,00 zł.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.
 1. Typy projektów do realizacji:

 

 • W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w branżach i obszarach tematycznych wpisanych w "Założenia do regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego dla naboru w 2015 r. w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji" stanowiących załącznik nr 10 do regulaminu konkursu. Wdrożenie innowacji nietechnologicznej nie może stanowić głównego elementu projektu, a jedynie uzupełniać innowację produktową lub procesową.
 • Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do: wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi, zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

 

 • Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD wymienionym w "Założeniach do regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego dla naboru w 2015 r. w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji" stanowiących załącznik nr 10 do regulaminu konkursu.

 

PODZIAŁANIE 1.5.1 A WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ MŚP-KONKURS HORYZONTALNY (MŚP Z WYŁĄCZENIEM MIKROPRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH DO 2 LAT)

 

 1. Termin naboru - od godz. 8.00 dnia 31.10.2016 r. do godz. 15.00 dnia 09.11.2016 r.
 2. Warunki finansowe:
 • dla mikro i małych przedsiębiorców- do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 • dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 1. Typy projektów do realizacji: Wsparcie  innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:
 • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • dokonaniu zasadniczych  zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

 

W  ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej.

 

Dofinansowanie  może  otrzymać  wyłącznie  projekt,  który  przyczyni  się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Dodatkowym  efektem  projektu  może  być  wprowadzenie  nowych  rozwiązań  organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności  i  efektywności  przedsiębiorcy,  jednak  inne  rodzaje  innowacji,  będące  dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o  dofinansowanie nie podlegają ocenie.