Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2016-10-27 10:10:41
Konkurs dla firm
na rozwój usług rolnicznych

Od 31 października do dnia 29 listopada 2016 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw zajmujących się świadczeniem usług dla sektora rolniczego, prowadzących działalność w ramach następujących kodów PKD:

 

  • 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.

 

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji na temat tego naboru wniosków.

 

Zakres wsparcia

W ramach działania wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.

 

Kto może aplikować?

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

 

Forma wsparcia i poziom dofinasowania

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł.

 

Dodatkowe informacje

Pomoc może być przyznana, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
  • Wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa;
  • Wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.Pomocy nie udziela się podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania  „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013.

 

Co można sfinansować w ramach dotacji

  • Koszty kwalifikowalne obejmują koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku.
  • Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
  • Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

 

Link do ogłoszenia o konkursie – kliknij

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naborze i do kontaktu z nami. Z przyjemnością przedstawimy Państwu ofertę na nasze doradztwo w zakresie pozyskania dotacji dla Państwa przedsiębiorstwa.