Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2018-06-28 10:57:29
KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
Poddziałanie 3.2.2 PO Innowacyjna Gospodarka

Informujemy, że zgodnie z opublikowanym harmonogramem naborów wniosków  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3 września br. ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Poddziałanie 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Nababór wniosków rozpoczeni się od 8 października 2018 r. i będzie trwał do 26 kwietnia 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 350 mln złotych;

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

FINANSE

  • Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej.
  • Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln PLN.  

W ramach naszej oferty związanej z kredytem technologicznym oferujemy pisanie wniosków aplikacyjnych oraz rozliczenie projektów unijnych związanych z pozyskanymi środkami. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, iż od października uruchomiony zostanie nasz system B2B dotacje o nazwie eGRANT, który umożliwi całkowicie zdalnie i bezpiecznie zrealizować usługę pozyskania dla Państwa dofinansowania w ramach kredytu technologicznego oraz innych konkursów dotacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie!

Źródło: https://www.poir.gov.pl/