Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2018-05-28 11:24:30
ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP 1.5.2
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIE

Informujemy, że zgodnie z opublikowanym harmonogramem naborów wniosków dla województwa wielkopolskiego na rok 2018 już w sierpniu 2018 roku ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu 

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Konkurs skierowany jest dla Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

- środki trwałe;

- wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

 

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 wynosi:

  • 45% wydatków kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa;
  • 35% wydatków kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa.

 

Celem uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl/