Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2017-08-21 15:19:03
Bony na innowacje
w dolnośląskim

Do 31 grudnia 2017 r. dolnoślązcy przedsiębiorscy mogą składać wnioski na otrzymanie dotacji w  ramach tzw. bonu na innowacje. Mali i średni gracze z regionu mogą starać się o granty na zakup usług badawczo- -rozwojowych świadczonych przez jednostki naukowe. W poddziałaniu 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) czekają na nich tzw. bony na innowacje.

 

Do podziału między wnioskodawców jest ponad 6,5 mln zł. Celem poddziałania 1.2.1 jest wsparcie współpracy przedstawicieli dolnośląskiego biznesu z naukowcami w obszarze prowadzenia prac B+R oraz wdrożeń. Dotacje sfinansują usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji. Unijne wsparcie pokryje również wydatki związane z audytem technologicznym, którego zadaniem będzie właściwa diagnoza potrzeb badawczych przedsięwzięcia. 

 

Źrodło: Puls Biznesu https://www.pb.pl/dolny-slask-65-mln-zl-na-bony-dla-msp-869166